Hydroizolace staveb

Úkolem hydroizolací spodní stavby je zabránit pronikání podpovrchové vody do konstrukcí a dalších prostor podzemních částí budov. K tomu účelu se nejčastěji používají povlakové izolace, vytvářené převážně na bázi asfaltů či plastů, chránící stavební dílo z vnější strany. Správně navržené a kvalitně provedené izolace jsou pro vodu nepropustné, resp. vodotěsné.

Izolaci proti vlhkosti je nutné věnovat pozornost, neboť každý nedostatek, opomenutí nebo nekvalitní práce může vést k vážnému poškození majetku a finančním ztrátám. Budovy izolujeme proti zemní vlhkosti, dešťové vodě a obecně proti vodě v jakémkoli skupenství vůbec. Někdy je třeba zabránit opačnému pronikání vlhkosti z objektu ven, například u bazénů či jímek a podobně.